Mobifone – Họp Hội Nghị tại Đà Nẵng

Tổ chức một chương trình hội nghị thành công không chỉ là việc sắp xếp nơi ăn chốn ở, phòng hội nghị hội thảo mà còn là sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt nhu cầu, đối tượng khách hàng, loại hình hội họp để có được sự tư vấn tốt nhất về điểm điến và dịch vụ, làm tiền đề cho sự thành công của một chương trình.

Hội nghị triển khai công tác kỹ thuật mạng lưới và triển khai các hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật của VMS Mobifone diễn ra trong 2 ngày tại Đà Nẵng trung tuần tháng 8 đã kết thúc tốt đẹp. TS Travel & Event đem đến cho khách hàng không chỉ sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức mà còn là sự nhiệt tình và linh hoạt trong mọi tình huống, giải quyết mọi phát sinh một cách nhanh chóng trên tinh thần hỗ trợ khách hàng tối đa ….

2 Olalani

4

1

5

3

Bài viết liên quan

Doi tac 11
Doi tac 10
Doi tac 9
Logo - vndirect
Logo-vsm mobifone
logo-bic
logo-petro
Logo-hpt
prevoir
Logo-jgc vietnam