Team building Flamingo Đại Lải

  • Vietcombank Bắc Ninh – Together we are one

    Together we are one team - Không ai giỏi bằng tất cả chúng ta hợp lực lại là chương trình team building được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải vào một ngày đẹp trời của tháng 9 năm 2015 dành riêng cho Ngân Hàng Vietcombank Bắc Ninh

  • Bitexco – Hành trình hoàn hảo

    “Hành Trình Hoàn Hảo” là tên gọi của chương trình Team Building và cũng là muc tiêu kiên định của Tập đoàn Bitexco: THEO ĐUỔI SỰ HOÀN HẢO. Một hành trình đầy thách thức nhưng vô cùng nhân văn và ý nghĩa!

  • Tôi Thay Đổi – Core Vietinbank Dẫn Đầu

    “Tôi Thay Đổi – Core Vietinbank Dẫn Đầu” là tên gọi của chương trình Team building và cũng là mục tiêu của ban lãnh đạo dự án tới từng thành viên của VietinBank tham gia chương trình.

Doi tac 11
Doi tac 10
Doi tac 9
Logo - vndirect
Logo-vsm mobifone
logo-bic
logo-petro
Logo-hpt
prevoir
Logo-jgc vietnam